Giới thiệu

Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông CAPITAL được thành lập 2009 với sứ mạng tham gia phát triển và xây dựng ngành truyền thông quốc gia. CAPITAL có sứ mệnh phát triển và cung

Xem thêm

Tầm nhìn

Củng cố và phát triển vai trò chủ đạo của một doanh nghiệp luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của toàn xã hội. Khẳng định đẳng cấp quốc tế của một doanh nghiệp hàng đầu

Xem thêm

Sứ mệnh

Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  chất lượng cao phục vụ  cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách 

Xem thêm